Ուսումնական նյութեր

18815911_1464221540297389_1265199555_n2017-2018 ուստարի
Ուսումնական գրականության ցանկ

Դասագրքեր

Մարիետ Սիմոնյան «Հայոց լեզու 2»

Անահիտ Արնաուդյան, Գևորգ Հակոբյան «Մաթեմատիկա 2» (1-ին մաս, 2-րդ մաս)

Աիդա Պետրոսյան «Մատենիկ 2» (1-ին մաս)

Աիդա Պետրոսյան «Մատենիկ 2» (2-րդ մաս)

Աիդա Պետրոսյան «Ընթերցարան 2» (2-րդ մաս)

 Б. М. Есаджанян, В.М. Ханзратян  Солнышко 2 (Букварь)

Լրացուցիչ ուսումնական փաթեթներ

Բնագիտական փորձեր

Էլեկտրոնային դասեր

Կոմիտասյան օրեր

Կոմիտաս.ընթերցարան

Կոմիտաս. ունկնդրման նյութեր

Կոմիտաս. բանաստեղծություններ

Դոնալդ Բիսեթ. Հեքիաթներ

Ջաննի Ռոդարի. Հեքիաթներ, որ երեք ավարտ ունեն

Ուսումնական կայքեր

Բզեզ ուսումնական կայք

Շախմատ

Առցանց ուսումնական կայքեր

igraemsa.ru, poqrik.am, teremoc.ru, primarygames.com, igraemsami.ru

Այլ

Ծուղրուղու

Նախագծային ուսուցման ընթերցարանային փաթեթ

Ես

Ես

Աթաբեկ Խնկոյան

 

Աթաբեկ Խնկոյան Ես 

Աթաբեկ Խնկոյան Չալ կաչաղակը 

Աթաբեկ Խնկոյան Խխունջն ու Սունկը 

Աթաբեկ Խնկոյան Ճանճը

Աթաբեկ Խնկոյան Ճպուռն ու մրջյունը

ճպուռների, մրջյունների մասին

Աթաբեկ Խնկոյան Գայլն ու կատուն 

Աշուն + Հովհաննես Թումանյան

 

Հ.Թումանյան Աշուն

Հ. Թումանյան Տերևաթափ

Հ. Թումանյան Իրիկուն