Ուսումնական նյութեր

18815911_1464221540297389_1265199555_n2017-2018 ուստարի
Ուսումնական գրականության ցանկ

Դասագրքեր

Մարիետ Սիմոնյան «Հայոց լեզու 2»

Անահիտ Արնաուդյան, Գևորգ Հակոբյան «Մաթեմատիկա 2» (1-ին մաս, 2-րդ մաս)

Աիդա Պետրոսյան «Մատենիկ 2» (1-ին մաս)

Աիդա Պետրոսյան «Մատենիկ 2» (2-րդ մաս)

Աիդա Պետրոսյան «Ընթերցարան 2» (2-րդ մաս)

 Б. М. Есаджанян, В.М. Ханзратян  Солнышко 2 (Букварь)

Լրացուցիչ ուսումնական փաթեթներ

Բնագիտական փորձեր

Էլեկտրոնային դասեր

Կոմիտասյան օրեր

Կոմիտաս.ընթերցարան

Կոմիտաս. ունկնդրման նյութեր

Կոմիտաս. բանաստեղծություններ

Ուսումնական կայքեր

Բզեզ ուսումնական կայք

Շախմատ

Առցանց ուսումնական կայքեր

igraemsa.ru, poqrik.am, teremoc.ru, primarygames.com, igraemsami.ru

 

 

 

Advertisements