Ուսումնական նյութեր

Ուսումնական գրականություն

Առաջադրանքներ

Շախմատ

Շախմատ: Շախմատի պատմություն: Հիմնական կանոններ:

Հիմնական հասկացություններ: Շախ-մատ-պատ:

Հիմնական հասկացություններ: Փոխատեղում:

Ֆիգուրների համեմատական արժեքները: Նշագրություն: Պայմանական նշաններ: